CS:GO Regler

§1 GENERELT 
1.1 Du skal være til stede ved VLF for at deltage i denne turnering. 
1.2 Du skal eje en lovlig kopi af spillet. 
1.3 Spillet skal være opdateret til nyeste patch. 
1.4 Deltagelse kræver sejr i en qualifier turnering. 
1.5 Uddybet regelsæt fremsendes til deltagerne.

§2 FORMATET 
2.1 Der spilles i double Eliminination

§3. SNYD 
3.1 Enhver brug af 3. parts værktøjer der har indflydelse på spillet er forbudt. 
3.2 Overholdes reglerne ikke, forbeholder Game Crew sig retten til at diskvalificere hele holdet hvis én af dets deltagere bliver pågrebet i snyd. 
3.3 Snyd i én turnering kan også medføre udelukkelse fra andre turneringer hvis Game Crew finder det plausibelt at man vil snyde igen.

§4. VLF GAME CREW 
4.1 Til alle turneringer er der tildelt et vist antal Game Crew, afhængigt af turneringens størrelse. 
4.2 Game Crew har altid sidste ord i eventuelle tvivlsspørgsmål. 
4.3 Klager over Game Crews beslutninger kan foretages til VLF-Crew.