Regler

Generelt:
Ved køb af billetter og deltagelse til VLF LAN accepterer man de til enhver tid gældende regler for VLF LAN, samt dansk og international lovgivning.
VLF kan ændre regelsættet uden varsel og vil hurtigst muligt blive opdateret på VLFlan.dk.
VLFs deltagere skal til enhver tid følge anvisningerne fra VLFs crew samt offentlige myndigheder, også selvom disse ikke står skrevet i regelsættet.
VLFs crew forbeholder sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra lanet, uden mulighed for refundering af billetten, hvis gældende regler eller anvisning ikke bliver overholdt.
Deltagelse til VLF LAN sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.
VLF påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller andet skade på udstyr m.m.
Refundering af billetten er ikke muligt, om det skyldes sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
Hver købt billet, giver kun adgang for en enkelt person til lanet.
Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til lanet, vil blive politianmeldt.

Deltagerpladser:
Der stilles ét strømstik, samt ét netværksstik til rådighed, pr. deltagerplads.
For tilslutning af udstyr, skal der selv medbringes netværkskabel samt stikdåse.
Det er kun tilladt at tilslutte én pc, konsol eller lign. Pr. deltager.
Tilslutning af eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche eller andet udstyr bortset fra pc eller konsol til netværket, er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at benytte højtalere til lanet.
Køkkenudstyr som køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug, er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at medbringe møbler, udover kontorstole.
I soveområder skal luftmadresser og lign. Placeres op ad hinanden uden mellemrum, for at der er plads til alle.
Det er ikke tilladt at sove på gangarealerne til lanet.
Deltagerens ejendele må ikke stå i gangarealerne eller foran dørene, men skal placeres på deltagerens bord eller derunder.
Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsret beskyttet materiale skal overholdes til lanet og bør være opmærksomme på, hvad der er adgang til på ens pc.
Det er ikke tilladt at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra ejeren.
Det er deltagerens eget ansvar at sørge for at få alle sine ejendele med sig, når man forlader lanet.
Deltageren sørger for at få gjort rent på eget bord, når lanet forlades.
Vedr. glemte ejendele, skal deltageren straks kontakte VLF Crew, højest 2 dage efter lanet.

Euforiserende stoffer:
Det er under lanet ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer ifølge dansk lovgivning.
Overtrædelse af denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt fratagelse af billet/armbånd uden refusion.

Rygning:
Alt rygning samt E-cigaretter foregår udenfor, mindst 10 meter fra indgangen.

Alkohol:
Det vil være muligt at købe øl til lanet.
Det er ikke tilladt at medbringe nogen former for alkohol til lanet og dette vil være bortvisningsgrund.
Det frabedes at være synlig beruset og Crew kan til enhver tid stoppe salg af øl.
Der er ingen salg af alkohol til folk under 18år.

Andet:
Alt form for reklamemateriale er ikke tilladt uden skriftelig tilladelse fra Crew.
Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser uden skriftelig tilladelse fra Crew.
Deltagere har tilladelse til at medbringe mad og drikkevare til eget forbrug.
VLF LAN forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til lanet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af lanet, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
VLF Crew forbeholder sig retten til at gennemsøge deltagernes tasker, kabinetter m.m. igennem for alkohol, stoffer m.m.
Hvis deltageren ikke lader Crewet gennemsøge tasker, kabinetter m.m. vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.
VLF LAN forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik jfr. Gældende lovgivning, på hele VLFs netværk.
Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben eller andre våben af nogen art under lanet.
Det er ikke tilladt at bære maske eller på anden måde dække sit ansigt til under lanet.
Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul eller andre køretøjer indendørs til lanet.
Det er ikke tilladt at bære Crew tøj under eventet foruden VLF crewet